Inbytesregler för nominalvara i % av frankeringsvärdet:

Nu även FDC (33%, max 2 /sort) och Maxikort (50%, max 3 /sort), utgivna efter 2014.


Postfriskt: Valörer 2:00 - 50:00 (40%), Valörer 1:00 - 1:90 (30%), Valörer 0:05 - 0:95 (20%)

Rabatthäften 1979-1990 till 120:- / st.


Följande undantag, 100% erbjudes för nedan (i samlarkvalitet):


Rullmärken: F2309 SX1 & SX2, 2592A, 2599,2658,2659,2693,2768, 2837, 2851, 2875, 2885-2887,
2899 SX1 & SX2 2927, 2950, 2951, 2972, 3001, 3002, 3029, 3040, 3063b, 3083, 3105,
3114, 3121, 3127, 3133, 3139-3142, 3145, 3167, 3176, 3177, 3207, 3214, 3248,
3254, 3274, 3281, 3307. (max 5 ex. av var).

Häften: H415 A+B, H416:0, H426 A1+A2, H428, H432 II, H442 T2,
H447 A, H448 A1, H453 B, H454 A, H455 A, H458 A, H463 O,
H464 A, H466 B T1, H468:1, H471 A, H476 A+B, H480 A1+A2+B,
H495 A, H496 A:1, H496 B, H513 A1, H514 A1, H520 A, H530 A1,
H529 A2, H532 A2, H536 A2, H539 A2, H541 A2, H543, H561,
H578 A, H580, H586, H588, H591. (max 3 ex. av var)

SH häften: SH1C, SH17PI, SH19B, SH27A2, SH27B, SH31PO, SH42B, SH64B+C, SH68B+C,
SH69B+C+C, SH72A1+B+C, SH76B, SH82B, SH84B, SH85B, SH113. (max 3 ex. av var)

Block:
BL45, 49, 51, 51v (max 5 ex. av var).

Frankerings-
etiketter:
Lappland och Skåne: Valörer. 2:30, 2:80. (max 10 ex. var).
Centralposten i Stockholm: Flesta valörer. (max 5 ex. var).