Sverige mappar/ presentsatser 1968 - 1980

Frimärksprodukter utgivna av Posten som innehåller frimärken i olika former. Undantaget Årssatser, Årsböcker, Maxikort och Motivblad som listas separat, men inklusive tidigare separat listade Minneshäften och Postmuseeum foldrar

Vid beställning ange beteckning MPS + Id-beteckning + pris till info@svenskafrim.se

Id-beteckning består av XXXX-YY-ZZ-QQ där XXXX=årtal, YY=Typ och ZZ=löpnummer, QQ=delobjekt

Bilderna visar exempel på det som kommer att levereras

Klicka på bilderna för att detaljgranska


Id = Årtal-Typ-nummer
Art.nr = Postens artikel nummer
F = Facit nummer (innehåll) samt ev. tilläggs information
Pb = Produkt beteckning
Pp = Postens försäljningspris

Typ: Info:
PS = Present sats PG = Postgåva
MA = Mapp ST = Svart/prov tryck, cyl. avdrag
FO = Folder MB = Minnesbrev
BK = Bok FT = Flerfärgstryck
ET = Etui PF = Postfriskt
BL = Blad FO = Färgtryck, offset
KO = Kort SM = Stämplat
KU = Kuvert UK = Utställnings kort
TH = Temahäfte NO = Numrerad
FH = Frimärkshäfte KB = På kort/blad
- - SU = Samutgåva

1968


Id: 1968-PS-02
Info: PF

Art.nr: ?

F: 642-646, 577 ... (27 st)

Pb: Frimärken för 10 kronor

Pris SLUT (Pp 10:-)


1970


Id: 1970-PS-09
Info: PF

Art.nr: 1021

F: 626-630, 711-715 ...(25)

Pb: Djur och natur

Pris 15:- (Pp 11:-)


1971


Id: 1971-PS-02
Info: PF

Art.nr: 1025

F: 750, 626-630 642-46, 612x2 .. (23)

Pb: Djur och natur

Pris 20:- (Pp 10:-)


Id: 1971-PS-03
Info: PF

Art.nr: 1026

F: 622, 681-83, 716-18, 751-53 .. (18)

Pb: Djur och natur

Pris 20:- (Pp 10:-)


Id: 1971-TH-01
Info: SM

Art.nr: ?

F: 740-744

Pb: Riksregalierna (fd MH1)

Pris 10:- (Pp ?)


1972


Id: 1972-FO-01
Info: SM

Art.nr: ?

F: 782-786

Pb: Stockholmia 74 I (fd MH2)

Pris 10:- (Pp ?)


Id: 1972-FO-01v
Info: SM

Art.nr: ?

F: 782-786 + 861-864

Pb: Stockholmia 74 I (fd MH2)

Pris 20:- (Pp ?)


Id: 1972-FO-02
Info: SM

Art.nr: ?

F: 798-802

Pb: Gustaf VI Adolf 90 år (fd MH4)

Pris 10:- (Pp ?)


Id: 1972-TH-01
Info: SM

Art.nr: ?

F: 787-792

Pb: Gustaviansk konst (fd MH3)

Pris 10:- (Pp ?)


1973


Id: 1973-FO-01
Info: SM

Art.nr: ?

F: 811-815

Pb: 50:e Vasaloppet (fd MH5)

Pris 5:- (Pp ?)


Id: 1973-TH-01
Info: SM

Art.nr: ?

F: 827-831

Pb: Mot fjärran mål (fd MH5)

Pris 10:- (Pp ?)


1974


Id: 1974-BL-01
Info: ST(NO)

Art.nr: ?

F: (883-886)

Pb: Ur Sth 74 katalog

Pris 95:- (Pp -)


Id: 1974-BL-02
Info: ST, KB

Art.nr: ?

F: -

Pb: Ur Sth 74 katalog

Pris 50:- (Pp ?)


Id: 1974-FH-01
Info: ST, PG

Art.nr: ?

F: (600)

Pb: Uppsala domkyrka

Pris 10:- (Pp ?)


Id: 1974-FO-01
Info: SM

Art.nr: ?

F: 853-857

Pb: VM på skidor (fd MH7)

Pris 5:- (Pp ?)


Id: 1974-FO-02
Info: SM

Art.nr: ?

F: 883-886

Pb: Stockholmia 74 III (fd MH8)

Pris 15:- (Pp ?)


1975


Id: 1975-FO-01
Info: SM

Art.nr: ?

F: 942

Pb: Balett (fd MH9)

Pris 10:- (Pp ?)


1976


Id: 1976-KU-01
Info: ST, PG

Art.nr: ?

F: (600)

Pb: Uppsala domkyrka

Pris 30:- (Pp -)


Id: 1976-KU-01-ST
Info: ST, PG

Art.nr: ?

F: (600)

Pb: Uppsala domkyrka

Pris 10:- (Pp -)


Id: 1976-FO-02
Info: SM, PG

Art.nr: ?

F: 976-980

Pb: Frankeringsmaskinen i Sverige 50 år

Pris 20:- (Pp -)


Id: 1976-FO-01
Info: SM

Art.nr: ?

F: 969-970

Pb: Kungabröllop (fd MH10)

Pris 5:- (Pp ?)


1977


Id: 1977-FO-01
Info: SM

Art.nr: ?

F: 1000-1004

Pb: I Roslagens famn (fd MH11)

Pris 5:- (Pp ?)


1978


Id: 1978-FO-01
Info: SM, PG

Art.nr: ?

F: 1055

Pb: PFA 50 år

Pris 10:- (Pp ?)


Id: 1978-TH-01
Info: SM

Art.nr: ?

F: 1039-1044

Pb: Linnes resor (fd MH12)

Pris 10:- (Pp ?)


1979


Id: 1979-FO-01
Info: SM

Art.nr: ?

F: 1082-1087

Pb: Göta kanal (fd MH13)

Pris 5:- (Pp ?)


1980


Id: 1980-FO-01
Info: SM

Art.nr: ?

F: 1118-1119

Pb: Ny tronföljd (fd MH14)

Pris 5:- (Pp ?)


Id: 1980-TH-01
Info: SM

Art.nr: ?

F: 1135-1140

Pb: Svensk bilhistoria (fd MH15)

Pris 10:- (Pp ?)