☝🏻 Postfriskt Stämplat Häften Årssatser FDC Diverse

Åland FDC mm.

Vid beställning ange AL typ + Facit/ Id nummer + pris till:

info@svenskafrim.se


Klicka på bilderna för att detaljgranska


Efter pris anges kvalitet (1-5). 5=mkt god, 4=bra, 3=godtagbar, 2=defekt, 1=mkt dålig


Typ FDC


Allmogebåt 1984-86


F1-3
Pris: 5:- (4)

F8-9
Pris: 5:- (4)

F14
Pris: 7:- (4)

1984


F4-6
Pris: 15:- (3-4)

F7
Pris: 5:- (4)

EA.1a-c
Pris: 25:- (4)

1985


F10 I
Pris: 5:-(4)

F10 I (Storby)
Pris: 10:- (4)

F11
Pris: 10:- (4)

F12
Pris: 7:- (4)

F13
Pris: 10:- (4)

1986


F15
Pris: 5:- (4)

F16-18
Pris: 25:- (4)

F19
Pris: 5:- (4)

1987


F20-22
Pris: 30:- (4)

F23
Pris: 9:- (4)

F23 (Brandkåren)
Pris: 18:- (4)

F24
Pris: 6:- (4)

F25
Pris: 5:- (4)

1988


F26
Pris: 6:- (4)

F27
Pris: 5:- (4)

F28-30
Pris: 25:- (4)

F31
Pris: 6:- (4)

EA.2a-c
Pris: 25:- (4)

1989


F32
Pris: 5:- (4)

F33-35
Pris: 20:- (4)

F36
Pris: 5:- (4)

F37
Pris: 5:- (4)

1990


F38-40
Pris: 10:- (4)

F41
Pris: 15:- (4)

F42
Pris: 25:- (4)

F43
Pris: 5:- (4)

1991


F44-46
Pris: 10:- (4)

F47-50
Pris: 15:- (4)

F51-52
Pris: 7:- (4)

F53
Pris: 18:- (4)

F54
Pris: 5:- (4)

EA.4e
Pris: 25:- (4)

2000


F179-180
Pris: 10:- (4)

Typ Helsaker


Helsak 1
Pris: 10:- (4-5)

Typ Maxikort


Maxikort 6 - 7
Pris: 10:- (4-5)

Maxikort 10 - 11
Pris: 10:- (4-5)

Maxikort 12 - 13
Pris: 10:- (4-5)

Maxikort 14
Pris: 5:- (4-5)

Maxikort 15
Pris: 5:- (4-5)

Maxikort 20 - 23
Pris: 20:- (4-5)

Maxikort 24 - 26
Pris: 15:- (4-5)

Maxikort 35 - 38
Pris: 20:- (4-5)
Pris: 20:- (4-5)