☝🏻 Svarslösen Svarslösen brev Porto betalt Stämpelmärken Tidningsmärken

Svarslösen

Vid beställning ange Utgivare + Id -nummer + pris till:

info@svenskafrim.se


Notera att det märke som avbildas för varje Id är ett exempel !
Klicka på bilderna för att detaljgranska


Efter pris anges kvalitet (1-5). 5=mkt god, 4=bra, 3=godtagbar, 2=defekt, 1=mkt dålig


Svarslösen "Det Bästa" beskrining av typer:

typ 1 = med valör 30 öre

typ 2 = inget moln bakom FR i frankeras,
format 41,2 x 20,5 mm, svart text "Betalas av Det Bästa" 39,5 mm

typ 3 = inget moln bakom FR i frankeras,
format 40,6 x 20,3 mm, svart text "Betalas av Det Bästa" 39 mm

typ 4 = stort moln bakom FR och halva A i frankeras, format 39,9 x 20,0 mm, svart text "Betalas av Det Bästa" 39 mm

typ 5 = stort moln bakom FR och halva A i frankeras, format 39,9 x 20,0 mm, svart text "Betalas av Det Bästa" 35,5 mm

typ 6 = inget moln bakom FR i frankeras, format 40,0 x 20,0 mm, svart text "Betalas av Det Bästa" 38,0 mm

typ 7 = inget moln bakom FR i frankeras, format 41,0 x 20,5 mm, svart text "Betalas av Det Bästa" 39,0 mm

typ 8 = inget moln bakom FR i frankeras, tecknarens namn saknas under bilden, vit text "Betalas av Det Bästa"

typ 9 = inget moln bakom FR i frankeras, tecknarens namn finns under bilden, vit text "Betalas av Det Bästa"

typ 10 = moln bakom FR i frankeras, format 40,0 x 20,0 mm, grå text "Betalas av Det Bästa" 35,5 mm


Svarslösen "Det Bästa" provtryck


Id P1 (Duva)
(4-sid perf. 11,25)
Id P2 (Duva)
(typ 3 perf. 12,5)
Id P3 (Duva)
(typ 3 perf. 12,5)
Pris: - (4) Pris: 50:- (4) Pris: - (4)

Id P4 (Duva)
(typ 5 perf. 11,25)
Id P5 (Dilligens)
(röd och svart perf. 12,5+ovalt)
Id P6 (Pegas)
(brunröd och svart perf. ovalt)
Pris: 50:- (4) Pris: - (4) Pris: - (4)

Id P7 (Pegas)
(brunröd o. svart perf. ovalt)
Id P8 (Pegas)
(klarröd o. svart perf. ovalt)
Id P9 (Pegas)
(grön o. svart perf. ovalt)
Pris: - (4) Pris: - (4) Pris: - (4)

Id P10 (Pegas)
(Pegas mörkröd och grön perf. ovalt)
Pris: - (4)

Svarslösen "Det Bästa" utgivna märken


Id 1
(typ 1 30 öre ljusröd perf. 10,75
glättat papper)
Id 2
(typ 1 30 öre ljusröd perf. 10,75
oglättat papper)
Id 3
(typ 1 30 öreblå perf. 12,5
oglättat papper)
Pris: - (4) Pris: 295:- (4-5) Pris: - (4)

Id 4
(typ 2 perf. 11,25)
Id 5
(typ 6 perf. 10,75, ej PF)
Id 6
(typ 7 perf. 10,75)
Pris: - (4) Pris: 5:- (3) Pris: 30:- (4)

Id 7
(typ 3 perf. 12,5)
Id 8
(typ 3 perf. 12,5)
Id 9
(typ 7 perf. 10,75)
Pris: SLUT (4) Pris: - (4) Pris: - (4)

Id 10
(typ 2 perf. 11,25)
Id 11
(typ 8 perf. 12,5)
Id 12
(typ 9 perf. 12,5)
Pris: - (4) Pris: 30:- (4) Pris: 15:- (4)

Id 13
(typ 8 perf. 12,5)
Id 14
(typ 5 perf. 11,25)
Id 15
(typ 5 perf. 11,25)
Pris: 15:- (4) Pris: 25:- (4) Pris: 25:- (4)

Id 16
(typ 5 perf. 10)
Id 17
(typ 10 perf. 12,5)
Id 18
(typ 10 perf. 12,5)
Pris: 30:- (4) Pris: 15:- (4) Pris: 15:- (4)

Id 19
(Grön och svart, perf. 10)
Pris: 30:- (4)

Id 20a
(utan streck, perf. 12,5)
Id 20b
(streck mitten , perf. 12,5)
Id 20c
(streck helt , perf. 12,5)
Pris: 10:- (4) Pris: - (4) Pris: - (4)

Id 21a
(utan streck, perf. 12,5)
Id 21b
(streck mitten. perf. 12,5)
Id 21c
(streck hela, perf. 12,5)
Pris: 10:- (4) Pris: 30:- (4) Pris: - (4)

Id 22
(typ 2 perf. 11,25)
Pris: SLUT (4)

Id 23a
(frammatnings hål, utan streck)
Id 23b
(frammatnings hål, med streck)
Pris: 10:- (4) Pris: - (4)

Id 24a1, rött bakom N i Svarslösen
(frammatnings hål, utan streck)
Id 24a2, vitt bakom N i Svarslösen
(frammatnings hål, utan streck)
Id 24b
(frammatning shål, streck mitten)
Pris: 5:- (4) Pris: 15:- (4) Pris: 20:- (4)

Id 25
(genomsticks perf.)
Id 26
(genomsticks perf.)
Pris: 20:- (4) Pris: 10:- (4)

Id 27
(frammatnings hål)
Id 28
(frammatnings hål)
Pris: 20:- (4) Pris: 5:- (4)

Id 29
(genomsticks perf.)
Id 30
(genomsticks perf.)
Pris: 25:- (4) Pris: 30:- (4)

Svarslösen "Det Bästa" NORGE


Id N1, Norskt märke (genomsticksperf.)
Pris: 25:- (4-5)

Svarslösen NORGE


Id N2, (BC-frimärker) Id N3, (NOREMA) självhäftande Id N4, (NOREMA) gummerat
Pris: 20:- (4-5) Pris: 20:- (4-5) Pris: 20:- (4-5)

Svarslösen "Lundqvists snickerier"


Id L1, (perf. 12,5) Id L2, (genomsticks perf.) Id L3, (genomsticks perf.)
Pris: 20:- (4-5) Pris: 15:- (4-5) Pris: 20:- (4-5)

Svarslösen "Bonniers"


Id B2.3, (perf. 3-sid) Id B2.3 blk, (perf. 3-sid) block
Pris: 10:- (4-5) Pris: 40:- (4-5)

Id B2.4, (perf. 4-sid) Id B2.4 blk, (perf. 4-sid) block
Pris: 10:- (4-5) Pris: 50:- (4-5)

Id B3a, (skuren underkant) Id B3a blk, (skuren underkant) block
Pris: 10:- (4-5) Pris: 30:- (4-5)

Id B4a, (4-sid) Id B4a blk, (4-sid) block
Pris: 10:- (4-5) Pris: 30:- (4-5)

Id B4b, (3-sid) Id B5, Id B6,
Pris: 10:- (4-5) Pris: 15:- (4-5) Pris: 15:- (4-5)

Id B7 Id B8 Id B9
Pris: 20:- (4-5) Pris: 20:- (4-5) Pris: 10:- (4-5)

Id B10 Id B11
Pris: 10:- (4-5) Pris: 10:- (4-5)

Svarslösen "Postiljonen"


Id PJ1
Pris: 15:- (4-5)

Svarslösen "Veckojournalen"


Id V1
Pris: 15:- (4-5)

Svarslösen "Scandinavian touring"


Id ST1
Pris: 15:- (4-5)

Svarslösen "Köpkort"


Id K1 Id K2
Pris: 25:- (4-5) Pris: 25:- (4-5)

Svarslösen "Socialdemokraterna"


Id S1.2 (2-sid) Id S1.3 (3-sid) Id S1.4 (4-sid)
Pris: 30:- (4-5) Pris: 20:- (4-5) Pris: 15:- (4-5)