Sverige försändelser 1855 - 1919

Vid beställning ange beteckning SVBR1 + Id-nummer + pris till info@svenskafrim.se

Bilderna visar det som kommer att levereras

Efter pris anges kvalitet (1-5). 5=mkt god, 4=bra, 3=godtagbar, 2=defekt, 1=mkt dålig

Klicka på bilderna för att detaljgranska


SVBR1


Id 1 Id 2 Id 3 Id 4
Pris: 5:- (4) Pris: 10:- (4) Pris: 5:- (4) Pris: 5:- (4)

Id 5 Id 6 Id 7 Id 8
Pris: 5:- (4) Pris: - (4) Pris: 5:- (4) Pris: 5:- (4)

Id 9 Id 10 Id 11 Id 12
Pris: 25:- (4-5) Pris: 20:- (4) Pris: 15:- (4) Pris: 15:- (4)

Id 13 Id 14 (vm krona) Id 15 Id 16
Pris: 20:- (4) Pris: 25:- (4) Pris: 5:- (4) Pris: 5:- (4)

Id 17 Id 18 (firma perf) Id 19 Id 20
Pris: 5:- (3-4) Pris: 5:- (3-4) Pris: 8:- (4) Pris: 5:- (4)

Id 21 Id 22 Id 23 Id 24
Pris: 5:- (4) Pris: 5:- (4) Pris: 5:- (4) Pris: -

Id 25 Id 26 Id 27 Id 28
Pris: 5:- (4) Pris: - Pris: 5:- (4) Pris: -

Id 29 Id 30 Id 31 Id 32
Pris: 8:- (4-5) Pris: 10:- (4-5) Pris: 10:- (4) Pris: 10:- (4)

Id 33 Id 34 Id 35 Id 36
Pris: 5:- (3) Pris: 5:- (4) Pris: 5:- (3-4) Pris: 5:- (3-4)

Id 37 Id 38 Id 39 Id 40
Pris: 5:- (4) Pris: 5:- (3) Pris: 5:- (4) Pris: 5:- (3-4)

Id 41 Id 42 Id 43 Id 44
Pris: 5:- (4) Pris: 5:- (3-4) Pris: 5:- (3-4) Pris: 5:- (4)

Id 45 Id 46 Id 47 Id 48
Pris: 5:- (4) Pris: 5:- (4) Pris: 5:- (4) Pris: 5:- (4)

Id 49 Id 50 Id 51 Id 52
Pris: 7:- (4) Pris: 5:- (3-4) Pris: 5:- (4) Pris: 5:- (4)

Id 53 Id 54, lacksigill Id 55 Id 56
Pris: 5:- (3) Pris: 5:- (3-4) Pris: 5:- (3-4) Pris: 5:- (4)

Id 57 Id 58 Id 59 Id 60
Pris: 5:- (4) Pris: 9:- (4-5) Pris: 5:- (3-4) Pris: 10:- (4)

Id 61 Id 62 Id 63 Id 64
Pris: 5:- (4) Pris: 9:- (4-5) Pris: 8:- (3-4) Pris: 10:- (4)

Id 65 Id 66 Id 67 Id 68
Pris: 6:- (4) Pris: 75:- (4-5) Pris: 10:- (3-4) Pris: 10:- (3)

Id 69 Id 70 Id 71 Id 72
Pris: 15:- (4) Pris: 10:- (4-5) Pris: 5:- (3-4) Pris: 10:- (4)

Id 73 Id 74 Id 75 Id 76
Pris: 5:- (4) Pris: 10:- (4-5) Pris: 15:- (4-5) Pris: 15:- (3-4)

Id 77 Id 78 Id 79 Id 80
Pris: 15:- (4) Pris: 15:- (4-5) Pris: 15:- (4-5) Pris: 8:- (3-4)

Id 81 Id 82, vm KRONA Id 83 Id 84
Pris: 9:- (3) Pris: 25:- (3) Pris: 10:- (4) Pris: 6:- (3-4)