Tillbehör (nya och begagnade)

OBS! Porto tillkommer (notera möjligheten att lämna Svenska postfriska frimärken)


Tillbehör nya


Insticksbok Leuchturm typ LS4/15. Finns bara kvar i färgerna blå, grön brun och svart
Pris: 100:-/st

Tillbehör begagnade


Leuchturm SF SVERIGE
kompl. 1973-1996
+ 1998-99 (med fickor)
i 1 Vredpärm,
märkt SVERIGE
sid 98.1 skadad
Verbis SVERIGE
kompl. 1855-1985
(med fickor)
blad utan pärm
Leuchturm SF SVERIGE
supplement år 1989-1998
Pris: 595:- (utan Vredpärm 400:-) Pris: 195:- Pris: SLUT

Verbis SVERIGE
kompl. 1951-1968 (med fickor)
blad utan pärm
Lindner SVERIGE
kompl. 1991-1998 (med fickor)
blad utan pärm
Pris: 50:- Pris: 50:-

Leuchturm N SVERIGE
supplement år 2001
Leuchturm N SVERIGE
supplement år 2002
Leuchturm SF SVERIGE
supplement år 1995
Leuchturm SF SVERIGE
supplement år 1996
Pris: 20:- Pris: 20:- Pris: 50:- Pris: 50:-